וראו כל עמי הארץ כי שם הוי' נקרא עליך... אלו תפילין שבראש

Every Mitzvah Helps!

Picture
It is our hope and prayer that the performance of all of these mitzvahs will help bring ברכה והצלחה למעלה מדרך הטבע and a גאולה פרטית for שלום מרדכי הלוי בן רבקה, along with the hastening of the גאולה for כלל ישראל וכל העולם כולו.

Our campaign goal is 10,000 Tefillin pledges.

Please dedicate a few minutes of your day to get at least 10 people to lay Tefillin.
Click Here to pledge


אנחנו צריכים המצווה שלך

התקווה שלנו כי הביצועים של כל המצוות האלה יסייעו להביא ברכה והצלחה למעלה מדרך הטבע גאולה פרטית עבור שלום מרדכי הלוי בן רבקה, יחד עם הגאולה שלימה ממש 'נאו

קחו חלק! תלחץ כאן

Campaign Thermometer

easy fundraisers
Number of Tefillin pledges as of 10:30 pm EST on 12/21/2010