מדחום

easy fundraisers
כמות ההבטחות תפילין - יום שישי ט"ז אייר 06:37

אנחנו צריכים המצווה שלך

Picture
 התקווה שלנו כי הביצועים של כל המצוות האלה יסייעו להביא ברכה והצלחה למעלה מדרך הטבע גאולה פרטית עבור שלום מרדכי הלוי בן רבקה, יחד עם הגאולה שלימה ממש 'נאו

אנו זקוקים לשלוחים מתנדבים כדי להתקשר לשלוחים בעניין זה. כל מתנדב צריך להתקשר ל 10שלוחים ולבקש שהוא יקח על עצמו לזכות 10, 15 אנשים או יותר להניח תפילין. 
 
אם אתה יכול להתנדב בעניין זה נא למלא את הטופס למטה